Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení
1. Níže uvedené předpisy stanoví pravidla týkající se obchodu na internetových stránkách M&M SUITS: mmsuits.cz, které jsou provozovány prodávajícím.
2. V pravidlech se několikrát opakuje řeč o:
a) Prodávajícím - rozumí se tím THE STONES sp.ZO.O. , Saska 63K/2, 35-630 Rzeszów
b) Zákazníkovi - rozumí se tím fyzická osoba, která má alespoň omezenou schopnost jednat a má nejméně 18 roků, stejně jako právnická osoba nebo jednotka bez právní subjektivity, které je schopná k právním úkonům,
c) Obchodu - rozumí se tím internetový servis M&M SUITS, na webové adrese mmsuits.cz,
d) Zboží - rozumí se tím zboží nabízené a prodávané prodávajícím,
e) Ceně - to znamená cenu zboží včetně daně, která se nachází hned vedle informaci o zboží, aniž by zohlednil náklady za dodání zboží. Ceny zboží v internetové prodejně jsou uvedeny v českých korunách,
f) Doručovateli - rozumí se tím Česká pošta a kurýrní společnosti spolupracující s prodávajícím.
g) Nákladech za dodání zboží - rozumí se tím poplatky za dodání zboží Zákazníkovi,
h) Objednávce - rozumí se tím objednávka na zboží, která je napsaná Zákazníkem v internetovém obchodě v souladu s těmito podmínkami.
3. Informace uvedené na webových stránkách nepředstavují obchodní nabídku ve smyslu občanského zákoníku, nýbrž tvoří podklady pro vytvoření objednávky zákazníkem.
4. Dostupnost produktů je aktualizována v pracovní dny v odpoledních hodinách.
5. Prodávající si vyhrazuje právo na omezení počtu objednaného zboží nabízeného v obchodě za zvýhodněné ceny.
6. Všichni Zákazníci internetového obchodu se zavazují nešířit informace, které by byly nezákonné nebo v rozporu se zásadami společenského soužití.
7. Akční slevy pro držitele doživotních slev podléhají sčítání s těmito slevami

II. Registrace a podmínky pro zadávání objednávek
1. Umístění objednávky Zákazníkem je možné až po:
a)řádném vyplnění registračního formuláře umístěného na webových stránkách Obchodu (zejména poskytnout požadované osobní údaje ve formuláři určeném pro Zákazníka a zadat uživatelské jméno a heslo),
b)vyplnění formuláře smlouvy na webových stránkách obchodu,
c)přečtení a souhlasu s obchodními podmínkami.
2. Zákazník se registruje jen jednou. Při každé další objednávce Zákazník používá předem zvolené přihlašovací jméno a heslo. Po přihlášení přihlašovacím jménem a heslem má klient možnost aktualizovat své údaje uvedené při registraci.
3. Uživatelské jméno a heslo jsou důvěrné.
4. V objednávce Zákazník může uvést další údaje potřebné k vystavení daňového dokladu.

III. Realizace zakázek
1. Po zadání objednávky, Zákazník obdrží e-mailem potvrzení přijetí objednávky, kterou je třeba potvrdit. Pouze potvrzené objednávky budou realizovány.
2. V zájmu uzavření smlouvy je Zákazník povinen potvrdit objednávku v souladu s pokyny Prodávajícího v e-mailu. Kupní smlouva je uzavřena, jestliže Prodávající potvrdí dostupnost objednaného zboží a Zákazník odešle potvrzení objednávky.
3. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit údaje zákazníka, například prostřednictvím telefonického kontaktu.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku:
a) pokud nebyla kompletně, správně a řádně vyplněná,
b) která nebyla potvrzena,
c) která by byly zadána v rozporu s obchodními podmínkami.
5. Zadávání objednávek v internetovém obchodě je možné 24 hodin denně každý den v roce.
6. Lhůta pro vyřízení objednávky se počítá od okamžiku:
a) připsání částky na účet prodávajícího, pokud zvoleným způsobem platby byl bankovní převod nebo platební karta,
b) potvrzení objednávky ze strany Zákazníka pro způsob platby na dobírku.
7. Objednané zboží je dodáváno Zákazníkovi Prodávajícím, spolu s daňovým dokladem.
8. Obsah kupních smluv v Obchodě je uchován v informačním systému po dobu nejméně tří měsíců od data uzavření každé smlouvy, obsah těchto smluv je k dispozici pouze pro účastníky smluvního vztahu. Každý Zákazník, který se řádně zaregistroval a následně přihlásil, má přístup ke všem svým smlouvám po dobu uchování v počítačovém systému uvedeném v první větě.
9. Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví zboží až do zaplacení kupní ceny zboží v souladu s ustanoveními těchto Podmínek.
10. Podmínky kupní smlouvy určují tyto pravidla nakupování, platné zákony a jednotlivá ujednání mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
11. Zákazník se zavazuje k převzetí objednaného zboží, provedením platby za zboží ve výši udané Prodejcem zároveň s částkou za náklady na dodání zboží.

IV. Platební podmínky
1. Platba za zboží a dopravu může být placena pouze následujícími způsoby:
a) v hotovosti (na dobírku) při dodání zboží ze strany dodavatele,
b) převodem nebo složenkou na bankovní účet prodávajícího,
c) kreditní nebo platební kartou,
2. V případě platby složenkou nebo bankovním převodem na účet prodávajícího, Zákazník je povinen uvést číslo objednávky jako variabilní symbol:
3. Platbu je třeba poukázat na bankovní účet vedený u BRE Bank, organizační složka podniku (mBank): 670100-2209572893/6210
4. Prodávající umožňuje platby prostřednictvím služby Payu.cz. Platba může být provedena platebními kartami VISA, Master Card , Diners Club, JCB, anebo prostřednictvím expresních plateb následujících bankovních ústavů:
-Česká spořitelna
-Raiffeisen Bank – eplatba
-Komerční banka
-mBank – mPeníze
-GeMoneyBank
-FIO Banka
-Volksbank

V. Dodání objednaného zboží
1. Prodávající doručuje objednávky prostřednictvím smluvního přepravce.
2. Doručení je realizováno ve lhůtách uvedených na webových stránkách v záložce DODACÍ LHŮTY. Do termínu pro doručení se počítají pouze pracovní dny a to dle bodu III.6 těchto podmínek.
3. Informace o nákladech za dopravu zboží (poštovné) jsou k dispozici na internetových stránkách Obchodu a platí pro den uzavření smlouvy.
4. Podrobné podmínky doručování zásilek jsou stanoveny v přepravním řádu Pošty resp. Kurýrní společnosti.

VI. Vrácení zakoupeného zboží
1. V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku v platném znění je Zákazník, který je spotřebitelem, oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání zboží za podmínek uvedených v odstavci 3. Zákazník vrátí Zboží Prodejci spolu s vyplněným prohlášením o odstoupení od kupní smlouvy.
2. V případě odstoupení od smlouvy je jak prodávající tak i Zákazník povinen vrátit vše, co obdržel od druhé strany na základě kupní smlouvy.
3. Zboží vrácené Zákazníkem v souvislosti s odstoupením od smlouvy na základě uvedeném v odstavci. 1 výše:
a) musí mít originální obal dodaný výrobcem,
b) musí být úplný,
c) musí mít všechny visačky,
d) nesmí nést stopy používání.
Výše uvedené požadavky na vrácení zboží nijak neomezují právo Zákazníka podat reklamaci v souladu s právními předpisy.
4. Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel v případech uvedených detailně v § 53 odst. 8. zejména u výrobků šitých na míru.

VII. Reklamace zboží
1. Podle občanského zákoníku v platném znění, prodávající poskytuje Zákazníkovi, který je spotřebitelem, záruku ve lhůtě 24-měsíce. V ostatních případech se poskytuje záruka 12 měsíců.
2. Klient uplatňující reklamaci je povinen podat stížnost na kontakt@mmsuits.cz s informací o této skutečnosti včetně kontaktů, které umožní komunikaci se Zákazníkem, to je telefonní číslo nebo e-mail.

VIII. Odpovědnost Prodávajícího
1. Za následky z nesprávného nebo v rozporu s jednacím řádem vyplněného formuláře, zejména při nesprávném vyplnění registračního formuláře nebo formuláře smlouvy, prodávající neručí.
2. S výhradou závazných ustanovení zákona, je odpovědnost prodávajícího vůči Zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli omezena na ztráty, nezahrnuje ušlý zisk a částka nesmí přesáhnout kupní cenu.

IX. Zásady ochrany osobních údajů
1. Zákazník registrující se v Obchodě uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, uvedených ve formuláři, prodávajícímu ve smyslu zákona ochraně osobních údajů pouze pro realizování objednávek.
2. Zákazník může dát souhlas k doručování informací od Prodejce o obchodním a reklamním charakteru a to i prostřednictvím elektronické komunikace. Tento souhlas je dán klientem výběrem příslušné volby na registračním formuláři. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení není podmínkou realizace objednávky.
3. Klient má právo na přístup k obsahu osobních údajů a opravovat je, stejně jako má právo na jejich odstranění.

X. Závěrečná ustanovení
1. V záležitostech, o kterých tyto Podmínky nepojednávají, se právní vztahy řídí platnými zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Tyto obchodní podmínky platí od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách obchodu.
3. Prodávající je oprávněn provést změny těchto podmínek kdykoliv, s účinností nejdříve ode dne jejích zveřejnění na stránkách obchodu. Změny neporušují práva a povinnosti kupujícího vzniklé na základě smluvního vztahu před změnou obchodních podmínek.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl